|   | 

Въпроси и отговори

Как да проверите дали сертифициращият орган има нотификацията за ЕВРОСЕРТ СИСТЕМ?

Трябва да отидете на сайта euro-cert.net и да въведете номера на документа за нотификацията и да проверите срока на валидност на нотификацията на сертифициращия орган.

Как да проверя дали нотифицираният сертифициращ орган има право да сертифицира системата за управление за съответствие с конкретен ISO стандарт?

Можете да проверите дали този конкретен ISO стандарт е посочен в текста на нотификацията на сертифициращия орган.

Как да проверя състоянието на сертификат, издаден от сертифициращ орган?

Можете да отидете на сайта euro-cert.net и да въведете номера на сертификата.

Какво е нотификация и защо се използва?

Нотификацията, която сертифициращият орган получава в ЕВРОСЕРТ СИСТЕМ, е независима оценка на компетентността на сертифициращия орган от трета страна в съответствие с изискванията на стандартите на CASCO с издаване на официално разрешение за извършване на работа в системата в съответствие с установените правила. Нотификацията служи за официално признаване от трета страна на компетентността на сертифициращия орган

Как и на кого мога да се оплача за действията на сертифициращ орган, който има нотификацията от ЕВРОСЕРТ СИСТЕМ?

Трябва да отидете на сайта euro-cert.net и да изпратите жалба по електронна поща info@euro-cert.net

Кой може да бъде арбитър в спор между клиент и сертифициращ орган?

Арбитърът в спор между сертифициращ орган и негов клиент може да бъде фирма EUROCERT SYSTEM.

© 2020 EUROCERT SYSTEM
info@euro-cert.net